• Home
  • Produkter
  • Kirurgi
  • MedXpert

MedXpert Brystvegg rekonstruksjons

MedXpert er tysk firma dedikert til utvikling av produkter for behandling av brystveggen.
Stratos systemet, lansert i 2006 bruker titan klammer som klemmes på ribbenene uten bruk av skruer.
Et utvalg av stag og klammer med ett eget instrument sett muliggjør enkel og rask kirurgisk stabilisering av brystveggen etter traume, rekonstruksjon eller korreksjon av deformiteter.
StraCos er ett enklere sett spesilet for brystveggstraumer.

140710 STRACOS HD 2

140710 STRACOS HD 2

140711 StraCos HD 6

140711 StraCos HD 6

Stratos PectusCarinatum

Stratos PectusCarinatumMedXpert har også videreutviklet instrumenter og implantater for Nuss prosedyren ved Pectus Excavatum prosedyrer
www.medxpert.de